Tłumik pasywny RF 0dB do 30dB ze skokiem 10dB DC do 4GHz

Pasywny tłumik sygnałów radiowych w formie modułu PCB zawierający cztery tory radiowe o tłumieniach 0dB, 10dB, 20dB i 30dB. Impedancja falowa torów dopasowana jest do standardu 50Ohm i każdy z nich zakończony jest złączami żeńskimi SMA. Możliwa praca kaskadowa dająca efektywne tłumienie 60dB. Moduł przeznaczony jest do pracy z niską mocą sygnału.

Kategoria:

Opis

Moduł rezystancyjnego tłumika sygnałów radiowych (RF) pracujący w zakresie od napięcia stałego (DC) do 4GHz.

Wykonany w postaci płytki drukowanej z czterema torami radiowymi o impedancji charakterystycznej 50OHm.

Każdy z torów posiada inną wartość tłumienia i są one następujące:

  • 0dB – brak tłumienia,
  • 10dB – tłumienie 10 razy,
  • 20dB – tłumienie 100 razy,
  • 30dB – tłumienie 1000 razy.

Konstrukcja wyposażona jest w złącza żeńskie SMA pozwalające na dołączanie kolejnych elementów toru radiowego.

Możliwa jest także praca kaskadowa, gdzie poszczególne tory tłumika łączy się szeregowo przy pomocy odcinków linii transmisyjnej. W ten sposób można uzyskać efektywne tłumienie w zakresie do 60dB (1000000 razy) ze skokiem 10dB.

Tor bez tłumienia można wykorzystać jako przestrzeń do wykonywania pomiarów lub w formie łącznika.

Tłumik przeznaczony jest do pracy z sygnałami o niskiej mocy ze względu na wykorzystanie zwykłych rezystorów 0.125W.

Moduł doskonale nadaje się do prototypowania, gdzie parametry tego elementu mogą być “w miarę” OK.

Należy zwrócić uwagę na to, że tak prosta konstrukcja obarczona jest rozrzutem parametrów pomiędzy egzemplarzami.