Dyplomy

Mimo, iż nie jestem zwierzęciem kontestowym kilkukrotnie jeden z moich znaków pojawił się na dyplomie. Postanowiłem zachować je tu w celu łatwiejszego do nich dostępu.

  • CQ WW SSB 2022 – zawody CQ WW spod znaku SP6HFE. Na zmianie z kolegami SP6BLA i SP6MR.
  • CQ WW SSB 2020 – kolejne zawody CQ WW, ale tym razem już spod znaku SP6HFE. Na zmianie z kolegą US6EU.
  • Noc muzeów 2019 – pierwsze samodzielne zawody w kategorii nasłuchowej (przygodę związaną z SWL opisywałem w tym artykule).

  • CQ WW SSB 2018 – moje pierwsze zawody (używając znaku SWL), w których wziąłem udział jeszcze w trakcie nauki do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Pod okiem kolegi SP6BLA z klubu SP6PWS przeprowadzałem swoje pierwsze szybkie łączności, logowałem QSO i uczyłem się obsługi sprzętu, oraz słuchania ruchu – czyli rozumienia tego co dzieje się na pasmach.